PRODUCTES PER A PARTICULARS

Bàsic

30,19 €

Mensual (IVA INCLÓS)
 • Fins a 25 Mb
 • Conexió Simètrica
 • Sense límit de descàrrega
 • Sense límit de dispositius connectats
Contractar

Standard

42,29 €

Mensual (IVA INCLÓS)
 • Fins a 35 Mb
 • Conexió Simètrica
 • Sense límit de descàrrega
 • Sense límit de dispositius connectats
Contractar

Premium

114,95 €

Mensual (IVA INCLÓS)
 • Fins a 50 Mb
 • Conexió Simètrica
 • Sense límit de descàrrega
 • Sense límit de dispositius connectats
Contractar

2ª Residència

210 €

Pagament únic (IVA INCLÓS) *
 • Fins a 25 Mb
 • Conexió Simètrica
 • Sense límit de descàrrega
 • Sense límit de dispositius connectats
Contractar

De l’1 d’abril al 31 d’octubre