QNECTA | SOLUCIONS D´INTERNET

Qnecta és una empresa dedicada a les connexions sense fils, WiMAX, Wi-Fi i veu IP, nascuda a començaments de l’any 2002 davant la necessitat de fer arribar la banda ampla a zones llunyanes de difícil accés i connectar diferents seus sense fils.

Qnecta ha esdevingut una de les principals empreses especialitzades en tot tipus de connexions sense fils, xarxes rurals, xarxes municipals, xarxes comunitàries, veu IP, enllaços punt a punt i hot-spot.

A partir del 2.015 i buscant principalment la millora dels nostres enllaços de ràdio, vam començar a utilitzar enllaços de fibra per donar més estabilitat, qualitat i velocitat als nostres clients i és el 2.019 quan també vam començar a desplegar xarxa de fibra òptica FTTH, arribant a tenir presència a dia d’avui a diversos municipis, urbanitzacions i zones rurals oblidades pels grans operadors nacionals.

Dediquem un 10% de la nostra facturació a I+D i una formació continuada ens permet poder solucionar les diferents situacions que es presenten.

Treballem en tots els sectors:

Públics: Ajuntaments i Instituts
Privats: Multinacionals, PIME, Comunitats de propietaris i Particulars.

QNECTA | QUALITAT I PROFESIONALITAT

Volem oferir la màxima qualitat als nostres productes i serveis, per això ens comprometem i esforcem per superar els obstacles que puguin sorgir en cada cas i donar respostes a les necessitats de la clientela. A Qnecta sabem que no hi ha instal·lacions estàndard, cada cas és únic i necessita una resposta a mida de les necessitats del clients.

La innovació:

Treballem en un sector àmpliament innovador, la qual cosa fa que ens adaptem contínuament a nous productes i serveis.

Els resultats:

Tota la nostra tasca està orientada als resultats; útils i concrets en cada situació, sense escatimar en temps ni esforços.